СГОШ 307 объявляет прием документов и заявлений на вакантные места в специализированные классы
Поиск
Авторизация
На сайте
Гостей: 4
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES    
Пользователей: 0
Ресурсы
15.04.2016

O`zbek tili fani o`qituvchisi Samidjonova Muyassar Xoldorovnaning

Mavzu: Buyuk astronom.   (-r ( - ar ) edi shaklli o`tgan zamon fe`lining tuslanishi va qo`llanishi )

Darsning maqsadi

Ta`limiy maqsad: o`tgan zamon davom fe`li, uning yasalishi va imlosi, tuslanishi haqida ma`lumot berish, nutqda qo`llanishini o`rgatish.

Tarbiyaviy maqsad: o`quvchilarni Mirzo Ulug`bek haqidagi zaruriy ma`lumotlar bilan tanishtirish, ulug` ajdodlarimiz bilan faxrlanishga undash.

Rivojlantiruvchi maqsad: o`quvchilarning o`z fikrini turli nutqiy vaziyatlarda og`zaki va yozma erkin ifodalash malakasini rivojlantirish.

Darsning jihozlanishi va vositalari.

“O`zbek tili” darsligi, electron vositalar, rasmlar, slaydlar, shoir Dilshod Rajabning  “Ulug` bobomiz” she`ri.

Darsda qo`llaniladigan metodlar.

Hamkorlik metodi, rolli o`qish, guruhlarga bo`linib ishlash, o`yinlar.

Darsda erishiladigan BKM natijalari.

O`quvchi – r ( - ar ), edi shaklli o`tgan zamon fe`li haqida nazariy bilimga ega bo`ladi, og`zaki va yozma nutqda amaliy qo`llash ko`nikmalari va o`tilgan mavzu bo`yicha suhbatlasha olish malakalari shakllanadi.

скачать архив>>>

Теги:
Другие статьи раздела
© School307 2010