Поиск
Авторизация
На сайте
Гостей: 22
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES unknown UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES unknown UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES    
Пользователей: 0
Ресурсы
15.04.2016

O`zbek tili fani o`qituvchisi Samidjonova Muyassar Xoldorovnaning

Mavzu: Buyuk astronom.   (-r ( - ar ) edi shaklli o`tgan zamon fe`lining tuslanishi va qo`llanishi )

Darsning maqsadi

Ta`limiy maqsad: o`tgan zamon davom fe`li, uning yasalishi va imlosi, tuslanishi haqida ma`lumot berish, nutqda qo`llanishini o`rgatish.

Tarbiyaviy maqsad: o`quvchilarni Mirzo Ulug`bek haqidagi zaruriy ma`lumotlar bilan tanishtirish, ulug` ajdodlarimiz bilan faxrlanishga undash.

Rivojlantiruvchi maqsad: o`quvchilarning o`z fikrini turli nutqiy vaziyatlarda og`zaki va yozma erkin ifodalash malakasini rivojlantirish.

Darsning jihozlanishi va vositalari.

“O`zbek tili” darsligi, electron vositalar, rasmlar, slaydlar, shoir Dilshod Rajabning  “Ulug` bobomiz” she`ri.

Darsda qo`llaniladigan metodlar.

Hamkorlik metodi, rolli o`qish, guruhlarga bo`linib ishlash, o`yinlar.

Darsda erishiladigan BKM natijalari.

O`quvchi – r ( - ar ), edi shaklli o`tgan zamon fe`li haqida nazariy bilimga ega bo`ladi, og`zaki va yozma nutqda amaliy qo`llash ko`nikmalari va o`tilgan mavzu bo`yicha suhbatlasha olish malakalari shakllanadi.

скачать архив>>>

Теги:
Другие статьи раздела
© School307 2010