ГСОШ №307 требуются учителя начальной школы с русским языком обучения.
Поиск
Авторизация
На сайте
Гостей: 69
unknown unknown unknown UNITED STATES GERMANY UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES GERMANY
GERMANY GERMANY UNITED STATES GERMANY unknown unknown
UNITED STATES unknown unknown UNITED STATES UNITED STATES unknown
UNITED STATES UNITED STATES unknown UNITED STATES GERMANY RUSSIAN FEDERATION
unknown unknown UNITED STATES unknown UNITED STATES unknown
unknown UNITED STATES unknown RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES unknown RUSSIAN FEDERATION unknown UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES unknown UNITED STATES unknown unknown unknown
unknown UNITED STATES UNITED STATES unknown unknown UNITED STATES
RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION unknown unknown UNITED STATES UNITED STATES
unknown unknown UNITED KINGDOM      
Пользователей: 0
Ресурсы
15.04.2016

O`zbek tili fani o`qituvchisi Samidjonova Muyassar Xoldorovnaning

Mavzu: Buyuk astronom.   (-r ( - ar ) edi shaklli o`tgan zamon fe`lining tuslanishi va qo`llanishi )

Darsning maqsadi

Ta`limiy maqsad: o`tgan zamon davom fe`li, uning yasalishi va imlosi, tuslanishi haqida ma`lumot berish, nutqda qo`llanishini o`rgatish.

Tarbiyaviy maqsad: o`quvchilarni Mirzo Ulug`bek haqidagi zaruriy ma`lumotlar bilan tanishtirish, ulug` ajdodlarimiz bilan faxrlanishga undash.

Rivojlantiruvchi maqsad: o`quvchilarning o`z fikrini turli nutqiy vaziyatlarda og`zaki va yozma erkin ifodalash malakasini rivojlantirish.

Darsning jihozlanishi va vositalari.

“O`zbek tili” darsligi, electron vositalar, rasmlar, slaydlar, shoir Dilshod Rajabning  “Ulug` bobomiz” she`ri.

Darsda qo`llaniladigan metodlar.

Hamkorlik metodi, rolli o`qish, guruhlarga bo`linib ishlash, o`yinlar.

Darsda erishiladigan BKM natijalari.

O`quvchi – r ( - ar ), edi shaklli o`tgan zamon fe`li haqida nazariy bilimga ega bo`ladi, og`zaki va yozma nutqda amaliy qo`llash ko`nikmalari va o`tilgan mavzu bo`yicha suhbatlasha olish malakalari shakllanadi.

скачать архив>>>

Теги:
Другие статьи раздела
© School307 2010