ГСОШ №307 требуются учителя начальной школы с русским языком обучения.
Поиск
Авторизация
На сайте
Гостей: 46
FRANCE GERMANY UNITED STATES UNITED STATES unknown unknown
unknown unknown unknown unknown unknown unknown
unknown unknown unknown unknown unknown UZBEKISTAN
unknown unknown UNITED STATES unknown unknown UNITED STATES
unknown unknown unknown UZBEKISTAN UNITED STATES unknown
unknown unknown unknown unknown unknown unknown
unknown unknown FRANCE unknown unknown unknown
unknown unknown unknown unknown    
Пользователей: 0
Ресурсы
16.10.2016

Fan oyligi ishlanmalari

Открытый урок учителя Ахмедовой Ф.Г

Mavzu: M.Shayxzodaning  “Iskandar  Zulqarnayn”  dramasi

Darsning maqsadi:

1.Ta’limiy maqsad : DTS  talablari  asosida  dars  o’tish  va  o’quvchilarning  mavzu  yuzasidan  bilim, ko’nikma  va  malakalarini  mustahkamlash.

2.Tarbiyaviy  maqsad : O’quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash .Ajdodlarimiz  merosini  o’rganishga  undash.

 3.Rivojlantiruvchi maqsad:  O’quvchilarning hamkorlikda ishlash ko’nikmalarini shakllantirish va  o’z  ustida  ishlash, mustaqil  fikrlay  olish  malakalarini  shakllantirish.

 Dars turi: Aralashgan

Dars  metodi: suhbat, bahs-munozara,guruhda  ishlash,”aqliy  hujum”,klasster

Darsning jihozi: Darslik ,tarqatma materiallar,  kompyuter,  

 

скачать урок>>>

 

Открытый урок Зариповой Р.М.

mavzu:OLMOSHNING TUZILISHIGA KO`RA TURLARI 

 

скачать урок>>

 

Открытый мультимедийный урок Эшмоновой С.З. 

Тема : Спасибо учителя

скачать архив

 

Открытый урок в 3-м классе

Mavzu: Polizda


скачать файл >>>

 

Открытый урок учителя Аюдухаликовой Х.Х для 5-го класса

Mavzu: Mening sinf doshlarim.

скачать файл>>>

 

Открытый урок учителя Туракуловой Г.К. для 8-го класса

Mavzu: Mehnat baxt keltirar. Uyushiq bo`laklar, ularda tinish belgilarining qo`llanilishi.

скачать файл>>>

 

Открытый урок учител Хакимовой Т.И. для 

Darsning mavzusi: “ Gap  bo’laklari”

скачать файл >>>

Теги:

Комментарии


Оставьте свой комментарий

Имя:
Антибот:   
Другие статьи раздела
© School307 2010