Поиск
Avtorizatsiya
Saytda
Mehmonlar: 91
UNITED STATES RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES unknown UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES CHINA
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES RUSSIAN FEDERATION
UNITED STATES RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES UNITED STATES unknown
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES CHINA UNITED STATES UNITED STATES
unknown UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES          
Foydalanuvchilar: 0
Ресурсы
15.03.2016

Eng muhim oksidlarning ishlatilishi.

Mavzu:(Eng muhim oksidlarning ishlatilishi)

Darsning maqsadi: 

a)   ta'limiy maqsad: oksidlarning olinishi va xossalari haqida tushuncha hosil qilish.

b)   tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini orttirish.

c)   rivojlantiruvchi maqsadi: o'quvchilarni kimyoviy moddalar bilan ishlaganda ehtiyot bo'lishga o'rgatish.

Dars  turi: O`quvchilarga  yangi BKM beruvchi dars

Darsning uslubi: tushuntirish, savol-javob, amaliy.

Kerakli reaktiv va  jihozlar: Na2CO3 , NaHCO3 CaO,gazlangan suv, H2SO4, HNO3, probirkalar.

dars>>>

 

Kimyodarsida  7-B sinfo’quvchilarifaolishtiroketmoqdalar

foto

foto

Теги:
Bo`limning boshqa maqolalari
© School307 2010