Поиск
Avtorizatsiya
Saytda
Mehmonlar: 21
UNITED STATES unknown UNITED STATES unknown UNITED STATES UNITED STATES
UNITED STATES UNITED STATES unknown unknown UNITED STATES UNITED STATES
unknown UNITED STATES unknown UNITED STATES unknown unknown
unknown UNITED STATES unknown      
Foydalanuvchilar: 0
Ресурсы
29.02.2016

6- sinflarda o’tkazgan ochiq dars ishlanmasi. Mavzu: Ziradoshlar oilasi

Mavzu: Ziradoshlar oilasi

 

Darsning maqsadi:

Ta’limiy maqsad – o’quvchilarga ziradoshlarning umumiy tuzi-

lishi, gul formulasi, vakillari va insonlar uchun ahamiyatini tushuntirish.

Tarbiyaviy maqsad-  shu mavzu orqali o’quvchilar ongiga tabi-

atdagi noyob, yo’qolib ketayotgan va dorivorlik xususiyatiga ega bo’l-

gan o’simliklarni himoyalash va oqilona foydalanish haqidagi fikrlarni

singdirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: o’quvchilarga guruh bilan ishlash,

bir-birinin fikrini tinglay olish, mustaqil fikrlash kabi ko’nikmalarni rivoj-

lantirish.

Darsda qo’llaniladigan metodlar – suhbat, savol-javob, kitob bilan ish-

lash. Pedtexnologiyalar- aqliy hujum, kichik guruhlar bilan ishlash, rolli o’yinlar, “Oz bilimingni o’zing sina” ,”O’yla, mulohoza qil, o’rtoqlash va solishtir”.

Dars jihozlari: kodoskop, slaydlar, kartochkalar, didaktik materiallar, tablisalar, albom, qo’shimcha adabiyotlar, jadvallar.       

DARS>>>          

Теги:
Bo`limning boshqa maqolalari
© School307 2010