Поиск
Avtorizatsiya
Saytda
Mehmonlar: 26
CHINA CHINA RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION RUSSIAN FEDERATION unknown
unknown UNITED STATES UNITED STATES CHINA UNITED STATES unknown
UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES unknown RUSSIAN FEDERATION
UNITED STATES unknown RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES RUSSIAN FEDERATION unknown
RUSSIAN FEDERATION UNITED STATES        
Foydalanuvchilar: 0
Ресурсы
15.03.2016

Eng muhim oksidlarning ishlatilishi.

Mavzu:(Eng muhim oksidlarning ishlatilishi)

Darsning maqsadi: 

a)   ta'limiy maqsad: oksidlarning olinishi va xossalari haqida tushuncha hosil qilish.

b)   tarbiyaviy maqsad: o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishini orttirish.

c)   rivojlantiruvchi maqsadi: o'quvchilarni kimyoviy moddalar bilan ishlaganda ehtiyot bo'lishga o'rgatish.

Dars  turi: O`quvchilarga  yangi BKM beruvchi dars

Darsning uslubi: tushuntirish, savol-javob, amaliy.

Kerakli reaktiv va  jihozlar: Na2CO3 , NaHCO3 CaO,gazlangan suv, H2SO4, HNO3, probirkalar.

dars>>>

 

Kimyodarsida  7-B sinfo’quvchilarifaolishtiroketmoqdalar

foto

foto

Теги:
Bo`limning boshqa maqolalari
© School307 2010